ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ