Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία, από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021