Αναρτώνται έως τις 15 Νοεμβρίου στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας