Ανάρτηση οριστικών πινάκων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ – Ετήσια αύξηση 32% στις αιτήσεις υποψήφιων σπουδαστών