Ανανεωμένος ενημερωτικός οδηγός για α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα (Υπουργείο Εξωτερικών/Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης)