Ανακοίνωση νέας βασικής εκπαίδευσης διαμεσολάβησης (μικτή) Δια ζώσης & Εξ αποστάσεως - ON LINE από 14 έως 27 Φεβρουαρίου 2022 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.