Ανακοίνωση νέας βασικής εκπάιδευσης διαμεσολάβησης (μικτή) δια ζώσης & εξ αποστάσεως - on line (04 - 21 Νοε) 2021 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.