Ανακοίνωση νέας (3ης) εκπαιδευτικής κημστολογικής διαμεσολάβησης εξ αποστάσεως- on line τον Ιούνιο από το ΚΕ.ΔΙ.Π.