Ανακοίνωση για τη δράση της εστίασης από την ΕΛΑΝΕΤ