ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡΙΣΙΑΔΗ