«Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ: "Ενέργειες Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά" (mis 5070879)