Ανακοινώσεις ΚΕ. ΔΙ. Π. : α) προγραμματισμένης μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - αποκλειστικά on-line και β) Συμπληρωματικής εκπαίδευσης οικογ. διαμεσολάβησης - on line