Ανακοινώσεις για αναστολή συμβάσεων και ένταξη στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ