ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ