Ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά