Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών σίτισης από την 79 ΑΔΤΕ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τα ΚΥΤ, Νήσου Σάμου