Αιτήσεις στο ΒΕΠ για επιδοτούμενα προγράμματα σε θέματα εξωστρέφειας