Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» προτείνει το ΒΕΠ