ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού