7.473 νέες επιχειρήσεις εντάσσονται στη Δράση ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ