6η Απόφαση Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων των Πληγέντων Δήμων Αττικής» των ΠΕΠ Αττικής