6.136 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ τρίμηνο 2021 μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση