3η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ