2ο Διακρατικό Συνέδριο DISCUSS LEARNING 2020 με την αιγίδα και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ομιλητής ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. Ανδριανός Μιχάλαρος