2η διεθνής Έκθεση A S C E N . T E C 2022 / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩN