2.197 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο 2021 μέσω προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση σε μηνιαία και ετήσια βάση