2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσω ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο 2021