1ος Ετήσιος Διαγωνισμός από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών