1η Πανελλήνια Έκθεση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Κοζάνη