16η Τροποποίηση της δράσης με τίτλο "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑΝΕΚ