12Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ