10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ