Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής