Με τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά