ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΒΕΠ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ