ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΠ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ