Ανοικτή Πρόσκληση για Παρουσίαση Προγράμματος από ΒΕΠ - Δήμο Πόρου


Α Ν Ο Ι Κ Τ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά & ο Δήμος Πόρου
σας καλούν την
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013
στις 17.00
στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Πόρου
στην παρουσίαση του Προγράμματος:
΄΄ Ενίσχυση Μικρο – Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
μεταποίησης – εμπορίου-τουρισμού-υπηρεσιών
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΄΄
Παρουσίαση – ενημέρωση :
Γεώργιος Χαλόφτης, Σύμβουλος του ΒΕΠ


Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π.                                                                    Ο Δήμαρχος Πόρου
      Ανδριανός Μιχάλαρος                                                            Δημήτριος - Ανδρέας Στρατηγός