ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 20-06-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

-Το Περιφερειακό Κατάστημα ΙΚΑ Αθηνών προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του έργου του καθαρισμού των κτιρίων ευθύνης του, προϋπολογισμού 118.341,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/07/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5279 948 (αρμόδιος κος Αθ. Παρτάλης).

   -Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τον καθαρισμό του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας και των γραφείων  46 υπηρεσιών στατιστικής  νομών προϋπολογισμού 245.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 135 3159 (αρμόδια κα Ειρ. Μακρή).

  -Το Υπουργείο Υγείας  επαναπροκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εμβολίων ανεμουλογιάς, μηνιγγιτιδόκοκκου MCC , Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας τύπου Β΄, πνευμονιόκοκκου 13 και ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.390.507,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  02/07/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2161 736 (αρμόδιος κος Σ. Κοκκίνης)

    -Το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΩΡΛ υγειονομικού υλικού, προϋπολογισμού 233.605 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ.  213 2088 715.

-Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προκηρύσσει διαγωνισμό με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26/06/2014 και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 213 2052 518-508 (αρμόδιος κος Ευστ. Σουσανίδης)

 -Από το ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσονται δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί , με συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ στις προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αφορούν:

1)Την προμήθεια υλικού αποστείρωσης, προϋπολογισμού 84.300 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/07/2014 και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την προμήθεια αεραγωγών-σωλήνων, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/07/2014 και ώρα 10.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 3501 536.

  -Από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού  προκηρύσσει ανοικτούς επαναληπτικούς διαγωνισμούς  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορούν:

1)Τη σύναψη συμφωνίας τετραετούς διάρκειας για την προμήθεια ανταλλακτικών-μερών κινητήρων 43 ταχυπλόων σκαφών, τύπου MAGNA RIB 960 , προϋπολογισμού 480.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώαρ 09.30 π.μ.

2)Τη σύναψη συμφωνίας τετραετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής-συντήρησης 43 ταχυπλόων (ανωτέρω), προϋπολογισμού 480.000 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 3483 163.

  -Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Α. προκηρύσσει διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία που αφορούν:

1)Τη σύναψη συμφωνίας διάρκειας τεσσάρων ετών για ανάθεση φορτοεκφωρτώσεων-μεταφορών  υλικών της Π.Α., προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10/07/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την ανάδειξη αεροπορικού μεταφορέα διακίνησης υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ, τον Καναδά και αντίστροφα, προϋπολογισμού300.000 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ για δύο χρόνια. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια αντιμηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου, για τέσσερα χρόνια, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

4)Τη μίσθωση λεωφορείων μετακίνησης μαθητών ΣΙ και ΣΤΥΑ για τέσσερα χρόνια, προϋπολογισμού 392.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α., τηλ. 210 8705 013.

  -Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ν. προκηρύσσει  διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης/πλήρωσης αυτόματων πωλητών ψυχρών ποτών (αναψυκτικών-χυμών-νερών), για τις υπηρεσίες του Π.Ν. στην Αττική και Σαλαμίνα, για ένα έτος, προϋπολογισμού 83.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου της ετήσιας παράτασης και κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο μηνιαίο αντίτιμο. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  24/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Τη σύναψη συμφωνίας τριετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών πολεμικών πλοίων, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 01/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 425.

   -Το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 129.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.  2610 647431 και 2610 647361.