ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ