ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 03-04-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 03-04-2014

-Το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συρίγγων προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 06/05/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Επίσης, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών παροχής γευμάτων για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2088715.

-Το ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων για την προφύλαξη καροτσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, προϋπολογισμού 8.871,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φπα και κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 7675 477.

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ν. προκηρύσσει  μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια υφαλοχρωμάτων προϋπολογισμού 894.210 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.

2)Την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων της ΣΝΔ, διάρκειας δύο ετών, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 425.

  -Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07 Μαίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 26650 99300.

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  α΄ υλών εργοστασίων προς κάλυψη αναγκών κατασκευής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ, προϋπολογισμού 241.262,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07 Μαίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163.