ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας  μας ενημερώνει ότι το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκήρυξε διαγωνισμό για την μίσθωση υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την αδειοδότηση λειτουργίας καζίνο τύπου integrated resort.

    Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τον διαγωνισμό μπορούν να επισκεφθούν την κρατική ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου/Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων : www.eprocurement.gov.cy ή να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία, στα τηλ. 210 3734 822 και 210 3734 800.