ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων στο Β.Ε.Π. παρατείνεται έως 15/11/2019.