Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης κυλικείων και εστιατορίου στο 251 ΓΝΑ και στη Μ.ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.10_19.pdf (253.17 KB)