Το ΓΕΝ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία ΑΣ, μετά μηχανής

Διαβάστε περισσότερα εδώ