Τα Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά και Δυτ. Αττικής προκηρύσσουν συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 12.420 τεμαχίων ηλεκτρομηχανολογικών αναλώσιμων υλικών

Κατεβάστε το αρχείο pdf