3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10/04/2014

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

     Οι  αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111, γ΄όροφος.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter