Μέχρι τις 22 Ιουνίου αιτήσεις συμμετοχής στα σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών ή

Από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά υπενθυμίζεται οτι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των προγραμματισμένων δράσεών του, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση προγραμμάτων για Τεχνικούς Ασφαλείας, σε επιχειρήσεις Β’και Γ’ κατηγορίας (μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας αντίστοιχα) καθώς και για εργαζόμενους των επιχειρήσεων, που έρχονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε επαφή με τα τρόφιμα, σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΠΥΞΙΔΑ».

Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια για την Γ’ κατηγορία είναι διάρκειας δέκα (10) ωρών και για την Β’ κατηγορία τριανταπέντε (35) ωρών και έχουν την δυνατότητα, υπό, τις εκ του νόμου, προϋποθέσεις, να επιμορφωθούν οι ίδιοι οι εργοδότες ή εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, υποδεικνυόμενοι από τους εργοδότες, προκειμένου να εκτελούν χρέη τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Επισημαίνεται ότι η υπογραφή τεχνικού ασφαλείας στις, προς θεώρηση καταστάσεις προσωπικού, είναι απαραίτητη. Με τα προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους εργοδότες, υπό προϋποθέσεις,να ασκούν καθήκοντα ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης ή να αναθέσουν την άσκηση των καθηκόντων σε εργαζόμενο που θα υποδείξουν να επιμορφωθεί.

Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ώστε κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του να μην αποτελεί ο ίδιος μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων καθώς, επίσης, να μην την θέτει σε κίνδυνο με ενέργειές του. Η διάρκεια του προγράμματος, η παρακολούθηση του οποίου είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 (ΦΕΚ 1616Β΄ ) είναι δέκα (10) ώρες και οι καταρτιζόμενοι μετά την λήξη του προγράμματος μπορούν, κατόπιν εξετάσεων, να πιστοποιηθούν από τον ΕΦΕΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματα μπορούν να απευθύνονται, για πληροφορίες, διευκρινίσειςκαι δηλώσεις συμμετοχής, στα τηλ. 210 4174 765 και 210 4174 125.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων ορίζεται η 22α Ιουνίου2012, ημέρα Παρασκευή.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter