Επιτυχία σημείωσε η εσπερίδα με το Ε.ΣΥ.Δ.

Επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική εσπερίδαμε θέμα : « Ο ρόλος της Διαπίστευσης – Η Συμβολή του ΕΣΥΔ στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας», που πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, με σκοπό να φέρει σε πρώτη επαφή τα μέλη του Επιμελητηρίου και εκπροσώπους κλαδικών φορέων με το Ε.ΣΥΔ. και να γνωρίσουν την συμβολή του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία, την αναγνωρισιμότητα και διείσδυση σε Ευρωπαϊκό και Διεθνέςεπιχειρηματικό επίπεδο του Σήματος του ΕΣΥΔ σε κάθε πιστοποιητικό .

Επισημάνθηκε ότι η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ.: παρέχει την επίσημη αναγνώριση ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία. Κατοχυρώνει την αξιοπιστία της πιστοποίησης και των ελέγχων της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες και εξασφαλίζει τη διεθνή αποδοχή των δραστηριοτήτων των φορέων πιστοποίησης και ελέγχου και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, όπως αναφέρθηκε, παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης σεΦορείς: πιστοποίησης και προϊόντων,πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποίησης διαχείρισης της ποιότητας, πιστοποίησης προσώπων, ελέγχου προϊόντων-διεργασιών ή εγκαταστάσεων, επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επίσης σε εργαστήρια δοκιμών, διακριβώσεων και κλινικά εργαστήρια, σε διοργανωτές διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, καθώς και σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο πόσο σημαντική είναι ηπιστοποίησηφυσικών προσώπων και η δυνατότητα συμμετοχής των αμιγών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Ελλάδοςσε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΣΥΔ. Τονίσθηκε ότι μπορεί αυτή η εκδήλωση να θεωρηθεί η απαρχή μιας νέας συνεργασίας με απώτερο σκοπό την διατήρηση, στα πλαίσια της δια βίου Μάθησης,επαγγελματικών δραστηριοτήτων πιστοποιημένων και αναγνωρίσιμων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., δημιουργώντας έναν νέο ορίζοντα ανάπτυξης των μελών των Επιμελητηρίων.

Την παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης έκανε η Υπεύθυνη Ποιότητας, κα Μ. Παπατζίκου. Στον ρόλο της πιστοποίησης – διαπίστευσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων αναφέρθηκε ο κος Β. Βουδούρης, Δ/ντής Δ/νσης Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου και στην διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων αναφέρθηκε ο κος Π. Βαρλάμος, στέλεχος της Δ/νσης Εργαστηρίων Δοκιμών και Ελέγχων. Τέλος, στην διαπίστευση – πιστοποίηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν τα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια σε συνεργασία με το Ε.ΣΥ.Δ. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αναφέρθηκε ο Ειδικός Συνεργάτης του ΒΕΠ, κος Γ. Χαλόφτης. Οι εισηγητές απάντησαν στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων που με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τις ομιλίες και τους δόθηκαν διευκρινίσεις.

Τους εισηγητές και τους παρευρισκομένους, μεταξύ των οποίων και ο Αντ/δρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κος Α. Μακρυγιάννης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά, κος Αθανασόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι κλαδικών φορέων,ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Ανδριανός Μιχάλαρος, ο οποίος τόνισε ότι το Επιμελητήριο θα βοηθήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να γίνει γνωστή η αναγκαιότητα της κατοχής πιστοποιητικού διαπίστευσης καθώς και πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να διαμορφωθεί το πλαίσιο συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς προς όφελος των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter