ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

         ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

         Σας γνωρίζουμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση προγραμμάτων για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, που έρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.

     Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Μετά την λήξη του προγράμματος, διάρκειας 10 ωρών, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση ΕΦΕΤ.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, γ’ όροφος, Καραίσκου 111, Πειραιάς.

       Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων και στη Γραμματεία Διοίκησης, τηλ. 210 4174 765 και 210 4174 125, e-mail: press@bep.gr

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΦΕΤ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter