Σύσταση Φόρουμ Βιομηχανίας από την Υφυπουργό Βιομηχανίας

Σύσταση Φόρουμ Βιομηχανίας από την  Υφυπουργό Βιομηχανίας

Στη σύσταση του Φόρουμ Βιομηχανίας προχώρησε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη.

Το Φόρουμ Βιομηχανίας θα είναι ένα πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας» το οποίο αναμένεται να συμβάλλει με προτάσεις στη ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας.

Το νέο αυτό όργανο στόχο θα έχει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης.

Το κύριο αντικείμενο του Φόρουμ θα είναι:
α) σχεδιασμός οδικού χάρτη άμεσων δράσεων για τη βιομηχανία
β) κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων της ελληνικής βιομηχανίας

Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα σχεδιαστούν άμεσα μέτρα για την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και  θα δημιουργηθούν δράσεις ιδιαίτερα για αυτές που έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα και ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Επιπλέον θα υπάρξουν δράσεις για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοσθεί στο νέο, ταχύτατα εξελισσόμενο, τεχνολογικό περιβάλλον.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter